Trwa ładowanie...
d1yxf11

SYNEKTIK S.A. - Podpisanie umowy dotyczącej otrzymania dotacji w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014 ...

SYNEKTIK S.A. - Podpisanie umowy dotyczącej otrzymania dotacji w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014 (5/2015)

Share
d1yxf11

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SYNEKTIK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy dotyczącej otrzymania dotacji w ramach konkursu RPOWM/1.5/1/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015, Zarząd Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20.03.2015 r. Spółka zawarła umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażanie Programów Unijnych na dofinansowanie projektu pt. ?Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Synektik S.A. poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w dziedzinie radiologii i medycyny nuklearnej oraz wdrożenia do produkcji nowego radiofarmaceutyku [18F] fluorocholiny?, złożonego w ramach działania 1.5 ?Rozwój Przedsiębiorczości? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Całkowite kwalifikowane wydatki wynoszą 709.000,00 PLN, natomiast wartość przyznanego umową dofinansowania wynosi 354.500,00 PLN. Termin realizacji projektu przypada na 31.03.2015 r. Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik S.A za istotną z powodu strategicznego znaczenia dla Grupy Kapitałowej Synektik S.A. produkcji radiofarmaceutyków, w tym planowanego wdrożenia do produkcji nowego radioznacznika
specjalnego [18F] fluorocholiny, jak również ze względu na fakt, iż w związku z zawarciem umowy Synektik S.A. zakupi dodatkowy sprzęt pomiarowy, co pozwoli na rozszerzenie prowadzonych przez Synektik S.A. badań objętych akredytacją PCA w obszarze medycyny nuklearnej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yxf11

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SYNEKTIK S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-710 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Witosa | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 327 09 10 | | +48 (22) 849 80 55 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | synektik@synektik.com.pl | | www.synektik.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521 319 78 80 | | 015164655 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu
2015-03-20 Dariusz Korecki Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Artur Ostrowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1yxf11

Podziel się opinią

Share
d1yxf11
d1yxf11