Trwa ładowanie...
d1ut0s4
espi
25-03-2013 18:47

T2 INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (8/2013)

T2 INVESTMENT S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania (8/2013)

Share
d1ut0s4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | T2 INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka T2 INVESTMENT S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu dzisiejszym od Pani Beaty Tylińskiej działającej jako Prezes Zarządu ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ORCA INC sp. z o.o. na skutek pośredniego nabycia akcji Spółki przekroczyła próg 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Pośrednie nabycie akcji Spółki przez ORCA INC sp. z o.o. nastąpiło w wyniku wniesienia 2.875.000 akcji Spółki w drodze aportu do spółki ORCA INC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 22 marca 2013 roku, w której ORCA INC sp. z o.o. jest, jako komplementariusz, podmiotem dominującym. Przed dokonaniem ww. transakcji ORCA INC sp. z o.o. nie posiadała akcji Spółki bezpośrednio ani pośrednio. Na dzień 22 marca 2013 roku ORCA INC sp. z o.o. posiadała pośrednio 2.875.000 akcji Spółki, co dawało 2.875.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 46,75% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
udziału w kapitale zakładowym i w walnym zgromadzeniu Spółki i nie posiadała akcji Spółki bezpośrednio. W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia ORCA INC sp. z o.o. nie wykluczyła zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ut0s4

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-25 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ut0s4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ut0s4