Trwa ładowanie...
d3ttl9e
d3ttl9e
espi

T2 INVESTMENT - Wniesienie wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Komorniki ... - EBI

T2 INVESTMENT - Wniesienie wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Komorniki Z1 sp. z o.o. (19/2014)
Share
d3ttl9e

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 19 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Komorniki Z1 sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd T2 INVESTMENT S.A.(?Emitent?) informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Komorniki Z1 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (?Spółka?), na którym powzięto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych udziałów Spółki, z których część przeznaczona została do objęcia przez Emitenta. Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym złożył oświadczenie o przystąpieniu do Spółki i objęciu 2.100 udziałów w Spółce oraz wniósł do Spółki tytułem wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki aport o wartości 2.100.000,00 zł w postaci udziału wynoszącego 7/10 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Komornikach oraz we własności posadowionych na tej nieruchomości budynków, dla których to praw Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00135945/2. Podstawa prawna: § 3 ust. 2. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Tyliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ttl9e

Podziel się opinią

Share
d3ttl9e
d3ttl9e