Trwa ładowanie...
d2v0j91
d2v0j91
espi

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Wypowiedzenie umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę ...

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - Wypowiedzenie umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę zależną (7/2015)
Share
d2v0j91

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wypowiedzenie umów na zakup energii i praw majątkowych przez spółkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2014 z dnia 2 lipca 2014 r., nr 41/2014 z dnia 27 października 2014 r. oraz nr 42/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2015 r. powziął informację o złożeniu w dniu 18 marca 2015 r. oświadczeń o wypowiedzeniu przez spółkę zależną Polska Energia ? Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. w likwidacji (?PE-PKH?) długoterminowych umów na zakup przez PE-PKH energii elektrycznej i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (?Umowy?). Umowy zostały zawarte w latach 2009-2010 z niżej wymienionymi kontrahentami, do których należą farmy wiatrowe (?Kontrahenci?): - ?in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno I? Sp. k., - ?in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno II? Sp. k., - ?in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno III? Sp. k., - ?in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno IV? Sp. k., - ?in.ventus spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno V? Sp. k., - ?in.ventus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mogilno VI? Sp. k., - Amon sp. z o.o., - Talia sp. z o.o., - Dobiesław Wind Invest Sp. z o.o., - Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o., - Pękanino Wind Invest Sp. z o.o., - Nowy Jarosław Wind Invest Sp. z o.o. Przyczyną wypowiedzenia Umów przez PE-PKH było naruszenie ich postanowień przez Kontrahentów polegające na odmowie przystąpienia w dobrej wierze do renegocjacji warunków Umów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ks. P. Ściegiennego 3
(ulica) (numer)
(32) 744 27 04 (32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon) (fax)
sekretariat@tauron-pe.pl www.tauron-pe.pl
(e-mail) (www)
9542583988 240524697
(NIP) (REGON)
d2v0j91

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Aleksander Grad Wiceprezes Zarządu
2015-03-19 Katarzyna Rozenfeld Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2v0j91

Podziel się opinią

Share
d2v0j91
d2v0j91