Trwa ładowanie...
deyqvi2

Tauron wyemituje obligacje hybrydowe o wartości 190 mln euro na rzecz EBI

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę projektową i umowę subskrypcyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji osiemnastoletnich obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro, podała spółka. Data emisji została ustalona na 16 grudnia br.

Share
deyqvi2

"Środki, które zostaną pozyskane z emisji obligacji, będą przeznaczone na pokrycie wydatków Tauron Dystrybucja związanych z rozwojem i modernizacją infrastruktury sieci elektroenergetycznej w latach 2016-2020" - czytamy w komunikacie.

Emitowane obligacje stanowić będą podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera.

"Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w ramach jednej serii. Data emisji obligacji została ustalona na dzień 16 grudnia 2016 r. Termin wykupu będzie przypadał 18 lat od daty emisji, przy czym zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego zdefiniowano pierwszy okres finansowania na 8 lat , w którym nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez ebi na rzecz osób trzecich (w obu przypadkach z zastrzeżeniem wyjątków określonych w umowie)" - czytamy dalej.

deyqvi2

Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w i okresie finansowania, natomiast w kolejnym 10-letnim okresie finansowania według zmiennej stopy procentowej (EURIBOR 6M) powiększonej o ustaloną marżę.

W przypadku upadłości lub likwidacji spółki, zobowiązania wynikające z obligacji będą miały pierwszeństwo zaspokojenia jedynie przed wierzytelnościami jej akcjonariuszy.

"Planowana emisja obligacji będzie miała pozytywny wpływ ma stabilność finansową spółki, ponieważ obligacje są wyłączone z kalkulacji wskaźnika zadłużenia, stanowiącego kowenant dla pozostałych programów finansowania spółki. Ponadto obligacje będą mogły zostać zaliczone przez agencję ratingową jako kapitał w wysokości 50% tego finansowania. Obligacje uzyskały, na etapie planowania emisji, oczekiwany rating agencji ratingowej Fitch na poziomie BB+ (EXP)" - podsumowano.

W listopadzie Tauron informował, że rozmawia z EBI na temat emisji obligacji hybrydowych (podporządkowanych) o wartości ok. 800 mln zł.

deyqvi2

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

deyqvi2

Podziel się opinią

Share
deyqvi2
deyqvi2