Trwa ładowanie...
d1j68e8

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z człon...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki (22/2013)

Share
d1j68e8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Moniką Ostruszką) oraz Członkiem Rady Nadzorczej (Pawłem Walczakiem), tj. przez DFP Doradztwo Finansowe Spółkę Akcyjną w Łodzi. Piotr Jędrzejczak ? Prezes Zarządu Spółki, Monika Ostruszka ? Członek Rady Nadzorczej Spółki oraz Paweł Walczak ? Członek Rady Nadzorczej Spółki, poinformowali, w drodze odrębnych zawiadomień przekazanych Spółce, o nabyciu przez osobę blisko związaną (tj. przez DFP Doradztwo Finansowe Spółkę Akcyjną w Łodzi) łącznie 408.000 sztuk zdematerializowanych akcji Spółki, będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (kod ISIN: PLTXSFN00012), na sesji w dniu 28
stycznia 2013 roku (nabycie 400.000 akcji po jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 0,23 zł za jedną akcję) oraz na sesji w dniu 30 stycznia 2013 roku (nabycie 4.000 akcji po jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 0,23 zł za jedną akcję oraz nabycie 4.000 akcji po jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 0,24 zł za jedną akcję). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j68e8

| | | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-071 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ogrodowa | | 72/74 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1j68e8

Podziel się opinią

Share
d1j68e8
d1j68e8