Trwa ładowanie...
d1bq25n
d1bq25n
espi

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę bl...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki (28/2013)
Share
d1bq25n

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach zbycia (sprzedaży) i nabycia (kupna) akcji Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Moniką Ostruszką) oraz Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pawłem Walczakiem), tj. przez DFP Doradztwo Finansowe Spółkę Akcyjną w Łodzi. Zgodnie z zawiadomieniami przekazanymi przez Piotra Jędrzejczaka ? Prezesa Zarządu Spółki, Monikę Ostruszkę ? Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pawła Walczaka ? Członka Rady Nadzorczej Spółki, w/w osoba blisko związana ze wskazanymi członkami organów Spółki, tj. DFP Doradztwo Finansowe SA: (-) na sesji w dniu 5 marca 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, zbyła 14.470 akcji po jednostkowej cenie
sprzedaży wynoszącej 0,14 zł za jedną akcję, (-) na sesji w dniu 6 marca 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nabyła 1.900 akcji po średniej jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 0,13 zł za jedną akcję oraz zbyła 85.000 akcji po średniej jednostkowej cenie sprzedaży wynoszącej 0,12 zł za jedną akcję, (-) na sesji w dniu 7 marca 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nabyła 100 akcji po jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 0,14 zł za jedną akcję oraz zbyła 85.000 akcji po średniej jednostkowej cenie sprzedaży wynoszącej 0,13 zł za jedną akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bq25n

Podziel się opinią

Share
d1bq25n
d1bq25n