Trwa ładowanie...
dp07itm

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofer...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki (23/2013)

Share
dp07itm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie przez akcjonariusza, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, zmiany stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza Spółki, Nova Invest Spółkę Akcyjną z siedzibą w Łodzi. Akcjonariusz (Nova Invest SA) poinformował o zmniejszeniu, w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki z dnia 28.01.2013 r. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ponad 10% i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą stanu posiadania Nova Invest SA posiadała 893.187 akcji Spółki, stanowiących 11,00% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentowały 893.187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,00% ogólnej liczby głosów. Aktualnie Nova Invest SA posiada
181.220 akcji Spółki, stanowiących 2,23% kapitału zakładowego Spółki, które reprezentują 181.220 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,23% ogólnej liczby głosów. Zgodnie ze złożonym przez Nova Invest SA zawiadomieniem nie występują podmioty zależne od tego akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki, a także że akcjonariusz ten nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp07itm

Podziel się opinią

Share
dp07itm
dp07itm