Trwa ładowanie...
d4f760o

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Powołanie członka zarządu (3/2015)

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Powołanie członka zarządu (3/2015)

Share
d4f760o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TELE-POLSKA HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka zarządu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjeła uchwałę o powołaniu z dniem 2 marca 2015 r. Pana Bartłomieja Gajeckiego na stanowisko Członka Zarządu. Pan Bartłomiej Gajecki jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej Wydział Zarządzania (2000) oraz Studiów MBA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2002), obecnie w trakcie zdobywania tytułu ACCA. Przebieg pracy zawodowej: 2009-obecnie TELE-POLSKA HOLDING SA - stanowisko Dyrektor Finansowy (od 2010-2015 pełniący także funkcję prokurenta)
2000?2009 YAWAL SA ? stanowisko Główny Specjalista ds. Finansowych 2005-2006 PAGED WEFEM SA ? stanowisko Wiceprezes Zarządu 2003?2006 FON SA ? stanowisko Prezes Zarządu. Pan Bartłomiej Gajecki według złożonego oświadczenia nie prowadzi wobec Spółki działalności konkurencyjnej i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie -
informacje bieżące i okresowe; §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f760o

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELE-POLSKA HOLDING SPÓLKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TELE-POLSKA HOLDING S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-017 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jerozolimskie | | 123 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 397 33 00 | | (22) 397 33 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@tphsa.pl | | www.tphsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526 27 25 362 | | 015529329 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Bernhard Friedl Prezes Zarządu
2015-03-02 Mark Montoya Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f760o

Podziel się opinią

Share
d4f760o
d4f760o