Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r. (4/2015)

TELE-POLSKA HOLDING S.A. - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r. (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
TELE-POLSKA HOLDING S.A.
Temat
Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tele-Polska Holding S.A. ("Spółka") powziął wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym działając na podstawie upoważnienia zawartego w §20 pkt.1 Statutu Tele-Polska Holding S.A., postanowiła wybrać WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok U9B, 00-131 Warszawa, jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Spółka informuje także, że w przeszłości korzystała z usług wybranego podmiotu. WBS Audyt Sp. z o.o. wykonała badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011, 2012, 2013 oraz badanie półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2014 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELE-POLSKA HOLDING SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELE-POLSKA HOLDING S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-017 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jerozolimskie 123
(ulica) (numer)
(22) 397 33 00 (22) 397 33 99
(telefon) (fax)
inwestor@tphsa.pl www.tphsa.pl
(e-mail) (www)
526 27 25 362 015529329
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Bernhard Friedl Prezes Zarzadu
2015-03-02 Mark Montoya Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo