Trwa ładowanie...
d23jba0
espi

TELESTRADA S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji po...

TELESTRADA S.A. - Zbycie znacznego pakietu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. (23/2011)
Share
d23jba0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TELESTRADA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie znacznego pakietu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd spółki Telestrada S.A. zawiadamia o zbyciu akcji przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych w spółce Telestrada S.A. Spółka otrzymała w tym zakresie następujące zawiadomienie akcjonariusza, Prezesa Zarządu, Pana Jacka Lichoty: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmian.) oraz na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadamiam o zbyciu 1.363.134 akcji w Spółce Telestrada S.A. co spowodowało zejście poniżej 5% udziału w liczbie głosów ogółem w spółce Telestrada S.A. (spółka notowana na NewConnect). 1. Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną z emitentem: Prezes Zarządu 2. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy
informacja: akcje na okaziciela Telestrada S.A. - 663.134 sztuki oraz akcje imienne uprzywilejowane Telestrada S.A. - 700.000 sztuk, 3. Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa 15 lipca 2011 r. 4. Opis transakcji: Zbycie akcji nastąpiło w wyniku wniesienia akcji do spółki w 100% zależnej od mojej osoby: Cathetel Limited z siedzibą w Nikozji, adres: Michalaki Karaoli 8, Anemomilos Building, 4 piętro, lokal 401, P.C. 1095, Nikozja, Cypr, zarejestrowana zgodnie z prawem cypryjskim pod numerem HE 277482 5. Stan posiadania akcji przed zbyciem: Przed zbyciem akcji posiadałem 1.363.134 akcje, co stanowiło 40,79% w kapitale oraz 51,04% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada S.A. 6. Stan bezpośredniego posiadania po zbyciu: Na dzień 12 lipca 2011 nie posiadam bezpośrednio akcji Spółki Telestrada S.A. 7. Stan pośredniego posiadania po zbyciu: Na dzień 12 lipca 2011 wraz z podmiotami zależnymi posiadam 1.363.134 akcje, co stanowi 40,79% w kapitale oraz 51,04% w ogólnej liczbie głosów w spółce Telestrada
S.A. 8. Informuję, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy nie wykluczam zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia posiadanego pakietu akcji. Z poważaniem Jacek Lichota | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Jacek Lichota Prezes Zarządu Jacek Lichota

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23jba0

Podziel się opinią

Share
d23jba0
d23jba0