Trwa ładowanie...
d45z6la
d45z6la
espi

TELFORCEONE S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C (2...

TELFORCEONE S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C (29/2011)
Share
d45z6la
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-12
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. w sprawie rejestracji akcji serii C
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 34 pkt 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] informuje, że w dniu 11.07.2011 roku Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) wystosował Komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z uchwałą nr 604/11 z dnia 01.07.2011 roku Zarządu KDPW, w dniu 12.07.2011 roku w KDPW nastąpi rejestracja 32.500 akcji TelForceOne S.A. oznaczonych kodem ISIN: "PLTFONE00011".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELFORCEONE SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119 119
(ulica) (numer)
71/327 20 00 71/327 20 09
(telefon) (fax)
zarzad@telforceone.com www.telforceone.com
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)
d45z6la

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu
2011-07-12 Wiesław Żywicki Wiceprezes Zarządu
2011-07-12 Adam Kowalski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45z6la

Podziel się opinią

Share
d45z6la
d45z6la