Trwa ładowanie...
duhzczg
duhzczg
espi

TELFORCEONE S.A. - Umowa z Selgros Sp. z o.o. (16/2013)

TELFORCEONE S.A. - Umowa z Selgros Sp. z o.o. (16/2013)
Share
duhzczg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
TELFORCEONE S.A.
Temat
Umowa z Selgros Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 17 czerwca 2013 roku do spółki wpłynęła umowa zawarta pomiędzy TelForceOne S.A. a Selgros Sp. z o.o. Umowa dotyczy długoterminowej współpracy w zakresie sprzedaży towarów przez Emitenta, w szczególności akcesoriów GSM. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Dostawy towarów będą się odbywały na podstawie zamówień składanych przez Selgros Sp. z o.o. Selgros Cash&Carry to ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego, która działa w 15 polskich oddziałach. W ocenie Zarządu TelForceOne S.A ogólnopolski zasięg sprzedaży Selgros Sp. z o.o. i uwzględnienie w przedmiocie umowy szerokiego asortymentu towarów pozwala szacować, że wartość transakcji generowanych na podstawie opisanej umowy może być istotna dla Emitenta. Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELFORCEONE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TELFORCEONE S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-428 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 119 119
(ulica) (numer)
71/ 327 20 00 71/ 327 20 09
(telefon) (fax)
zarzad@telforceone.pl www.telforceone.pl
(e-mail) (www)
898-19-67-851 932674375
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Sebastian Sawicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duhzczg

Podziel się opinią

Share
duhzczg
duhzczg