Trwa ładowanie...
d3ip50x
d3ip50x
espi

TERESA - Powołanie Członków Zarządu PANI TERESA MEDICA S.A. na III kadencję. (10/2014)

TERESA - Powołanie Członków Zarządu PANI TERESA MEDICA S.A. na III kadencję. (10/2014)
Share
d3ip50x

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TERESA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Zarządu PANI TERESA MEDICA S.A. na III kadencję. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Rozporządzenie), Spółka PANI TERESA MEDICA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 3 na mocy której: powołała do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki Pani Teresa Medica SA III kadencji, następujące osoby: - Panią Annę Sobkowiak; - Panią Elżbietę Łępecką; - Panią Małgorzatę Madejską, oraz wskazała, że funkcję Prezesa Zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA S.A. III kadencji będzie pełniła Pani Anna Sobkowiak. Powołanie wywiera skutek od dnia 23 maja 2014 roku. Anna Sobkowiak Pani Anna Sobkowiak jest współzałożycielką i głównym akcjonariuszem PANI TERESA MEDICA S.A. Legitymuje się uprawnieniami audytorskimi w dziedzinie produktów medycznych oraz w dziedzinie zarządzania jakością. W 1998 złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymała dyplom od
Ministerstwa Skarbu Państwa uprawniający do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa. W okresie od 1990 do 1994 p. Sobkowiak była wspólnikiem spółki cywilnej Pani Teresa, a w okresie od grudnia 1994 do sierpnia 2001 i od października 2003 do maja 2007 była prezesem zarządu PANI TERESA MEDICA Sp. z o.o., następnie w latach 2007-2010 pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PANI TERESA MEDICA S.A., a od maja 2010 roku do chwili obecnej funkcję Prezesa Zarządu PANI TERESA MEDICA S.A. Pani Anna Sobkowiak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do PANI TERESA MEDICA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Anna Sobkowiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w Art. 18 § 2
Ksh. Elżbieta Łępecka Pani Elżbieta Łępecka posiada wykształcenie średnie. W spółce PANI TERESA MEDICA pracuje od 1995, pełniąc najpierw funkcję Koordynatora ds. Produkcji, a następnie od roku 2003 funkcję Członka Zarządu. Pani Łępecka posiada certyfikat "Audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością". Ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych, a także zarządzania samym procesem produkcji i optymalizacji procesów. Posiada kompleksową wiedzę w zakresie technologii dziewiarskiej i szwalniczej. Pani Elżbieta Łępecka została powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 12 listopada 2007r., którą to pełni do chwili obecnej. Pani Elżbieta Łępecka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do PANI TERESA MEDICA S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej
organu. Pan Elżbieta Łępecka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w Art. 18 § 2 Ksh. Małgorzata Madejska Pani Małgorzata Madejska posiada wykształcenie średnie oraz kompleksową wiedzę w zakresie rachunkowości i finansów popartą wieloletnim doświadczeniem w księgowości oraz udziałem w licznych szkoleniach i konferencjach księgowych oraz podatkowych. W latach 1983 ? 1994 zajmowała stanowisko księgowej a następnie zastępcy kierownika działu księgowości w spółce PEBEROL S.A. W spółce PANI TERESA MEDICA pracuje od 1995 zajmując stanowisko samodzielnej księgowej, a od 18 marca 2010 roku kierownika działu administracji i księgowości. Pani Małgorzata Madejska została powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 18 marca 2010 roku i pełni tę funkcję do chwili obecnej. Pani Małgorzata Madejska nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do PANI TERESA MEDICA S.A., nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Małgorzata Madejska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz jest osobą niekaraną za przestępstwa wskazane w Art. 18 § 2 Ksh. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERESA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-300 Gutowo Małe
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powidzka 50
(ulica) (numer)
061 4388314 061 4388326
(telefon) (fax)
sekretariat@pani-teresa.com.pl www.pani-teresa.com.pl
(e-mail) (www)
7891001653 630278940
(NIP) (REGON)
d3ip50x

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-24 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ip50x

Podziel się opinią

Share
d3ip50x
d3ip50x