Trwa ładowanie...
d27vrmp
espi

TERESA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez PANI TERESA MEDICA SA w 20...

TERESA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez PANI TERESA MEDICA SA w 2012 roku. (2/2013)
Share
d27vrmp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TERESA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości przez PANI TERESA MEDICA SA w 2012 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PANI TERESA MEDICA SA poniżej przekazuje wykaz wszystkich informacji , określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku: RAPORTY BIEŻĄCE 1. RB 1/2012 /z dn. 31-01-2012/ - Informacja o datach przekazywania przez Spółkę PANI TERESA MEDICA SA raportów okresowych w 2012 roku. 2. RB 2/2012 /z dn.05-04-2012/ - Rekomendacja Zarządu Spółki PANI TERESA MEDICA SA dotycząca wypłaty dywidendy. 3. RB 3/2012 /z dn.17-04-2012/ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 4. RB 4/2012 /z dn.26-04-2012/ - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA SA. 5. RB 5/2012 /z dn.26-04-2012/ - Treść projektów uchwał ZWZA Spółki PANI TERESA MEDICA SA. 6. RB 6/2012 /z dn.26-04-2012/ - Załączniki do projektu uchwał ZWZA Spółki PANI TERESA MEDICA SA, które odbędzie się 22-05-2012r.
7. RB 7/2012 /z dn.26-04-2012/ - Załącznik do projektu uchwał ZWZA Spółki PANI TERESA MEDICA SA, które odbędzie się 22-05-2012r. 8. RB 8/2012 /z dn.22-05-2012/ - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA SA w dniu 22 maja 2012 roku. 9. RB 9/2012 /z dn.22-05-2012/ - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PANI TERESA MEDICA SA w dniu 22 maja 2012 roku. 10. RB 10/2012 /z dn.22-05-2012/ - Informacje dotyczące wypłaty dywidendy przez Spółkę PANI TERESA MEDICA SA. 11. RB 11/2012 /z dn.17-10-2012/ - Rejestracja niemieckiego oddziału Spółki PANI TERESA MEDICA SA. RAPORTY OKRESOWE 1. Raport kwartalny Q 1/2012 /z dn. 15-05-2012/ 2. Raport kwartalny Q 3/2012 /z dn. 14-11-2012/ 3. Raport półroczny P 2012 /z dn. 31-08-2012/ 4. Raport roczny R 2011 /z dn. 20-03-2012/ Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Gutowie Małym przy ul. Powidzkiej 50. Ponadto Spółka informuje,
że wszystkie wskazane powyżej raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.pani-teresa.com.pl , w zakładce Relacje Inwestorskie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TERESA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-300 Gutowo Małe
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powidzka 50
(ulica) (numer)
061 4388314 061 4388326
(telefon) (fax)
sekretariat@pani-teresa.com.pl www.pani-teresa.com.pl
(e-mail) (www)
7891001653 630278940
(NIP) (REGON)
d27vrmp

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Anna Sobkowiak Elżbieta Łępecka Małgorzata Madejska Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp