Trwa ładowanie...
dvvlmsj
espi

TERMO-REX S.A. - Podpisanie umów objęcia akcji Emitenta (11/2014)

TERMO-REX S.A. - Podpisanie umów objęcia akcji Emitenta (11/2014)

Share
dvvlmsj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TERMO-REX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umów objęcia akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. informuje, iż w związku z emisją 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D i E o wartości nominalnej 0,10 (słownie: dziesięć) groszy każda przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 11/2014 Zarządu Spółki z dnia 28 listopada 2014 r. w ramach kapitału docelowego, Spółka zawarła z 2 inwestorami umowy objęcia 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii D i E o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby Akcji Serii D i E oraz ceny emisyjnej Akcji Serii D i E, 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych łącznie. Akcje Serii D w ilości 275.000 sztuk objęte zostały przez spółkę Everest Energy Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.200.000 złotych. Everest Energy Limited i Spółka dokonały umownie potrącenia wierzytelności Spółki z tytułu pokrycia Akcji Serii D z
wierzytelnością Everest Energy Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze z tytułu pożyczki udzielonej Spółce w wysokości 2.000.000 złotych. Akcje Serii E w ilości 225.000 sztuk objęte zostały przez spółkę Sunwell Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 1.800.000 złotych wniesionym w gotówce w całości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvvlmsj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TERMO-REX S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-600 | | Jaworzno | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wojska Polskiego | | 2i | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (32) 614 00 56 | | +48 (32) 615 03 30 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6322006690 | | 242619597 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvvlmsj

Podziel się opinią

Share
dvvlmsj
dvvlmsj