Trwa ładowanie...
d3tn2oi

TESGAS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (2/2013)

TESGAS S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 (2/2013)

Share
d3tn2oi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 w następujących terminach: Jednostkowy raport roczny TESGAS S.A. za rok obrotowy 2012 - 21.03.2013 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2012 - 21.03.2013 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 r. - 15.05.2013 Jednostkowy raport półroczny TESGAS S.A. za pierwsze półrocze roku obrotowego 2013 - 30.08.2013 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej TESGAS za pierwsze półrocze roku obrotowego 2013 - 30.08.2013 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej TESGAS za III kwartał 2013 r. - 14.11.2013 Jednocześnie Emitent, oświadcza, iż na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim, nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Ponadto Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku oraz zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 w/w Rozporządzenia nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

| | | TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TESGAS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-070 | | Dąbrowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Batorowska | | 9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 89 01 600 | | (61) 89 01 602 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tesgas@tesgas.pl | | www.tesgas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-25-27-260 | | 639801998 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2013-01-17 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tn2oi

Podziel się opinią

Share
d3tn2oi
d3tn2oi