Trwa ładowanie...
d3ujf8n
d3ujf8n
espi

TESGAS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transa ...

TESGAS S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A. (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3ujf8n

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji TESGAS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, w dniu 20 stycznia 2015 roku, Spółka otrzymała zawiadomienie od Prokurenta Spółki, informujące o dokonanej przez osobę zobowiązaną transakcji zbycia akcji Spółki: Data transakcji: 08-01-2014 r.: Sprzedaż: 600 szt. akcji po cenie 3,50 zł za akcję; Data transakcji: 09-01-2014 r.: Sprzedaż: 1.800 szt. akcji po cenie 3,39 zł za akcję; Data transakcji: 15-01-2014 r.: Sprzedaż: 1 szt. akcji po cenie 4,00 zł za akcję, 540 szt. akcji po cenie 4,00 zł za akcję, 59 szt. akcji po cenie 4,00 zł za akcję; Data transakcji: 17-04-2014 r.: Sprzedaż: 300 szt. akcji po cenie 5,09 zł za akcję, 1.200 szt. akcji po cenie 5,09 zł za akcję. Transakcja została dokonana na sesji zwykłej na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych
osobowych. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2014, poz. 94 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TESGAS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TESGAS S.A. budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-070 Dąbrowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Batorowska 9
(ulica) (numer)
(61) 89 01 600 (61) 89 01 602
(telefon) (fax)
tesgas@tesgas.pl www.tesgas.pl
(e-mail) (www)
777-25-27-260 639801998
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2015-01-20 Piotr Majewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ujf8n

Podziel się opinią

Share
d3ujf8n
d3ujf8n