Trwa ładowanie...
d279szr

THE FARM 51 GROUP - Zakończenie subskrypcji obligacji serii H i dokonanie przydziału obligacji (3 ... - EBI

THE FARM 51 GROUP - Zakończenie subskrypcji obligacji serii H i dokonanie przydziału obligacji (3/2015)

Share
d279szr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 3 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji obligacji serii H i dokonanie przydziału obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd The Farm51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach (?Emitent?, ?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji obligacji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 12 lutego 2015 roku i dokonaniu przydziału obligacji. 1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia subskrypcji: 12 lutego 2015 roku, Data zakończenia subskrypcji: 12 lutego 2015 roku. 2) Data przydziału obligacji: 12 lutego 2015 roku. 3) Liczba obligacji objętych subskrypcją: 187.067 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem) 4) Rodzaj emitowanych obligacji: sześciomiesięczne, imienne, niezabezpieczone. 5) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 6) Liczba obligacji serii H, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji: 187.067 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem) 7) Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 935.335 zł (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych) 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje serii H w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji przydzielono obligacje 1 (jednemu) inwestorowi 9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: W ofercie obligacji serii H nie uczestniczyli subemitenci. Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Siejka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

Podziel się opinią

Share
d279szr
d279szr