Trwa ładowanie...
d4kvbp9
espi

TIM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13.01.2015r. (2/2015)

TIM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13.01.2015r. (2/2015)

Share
d4kvbp9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-14
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 13.01.2015r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki TIM S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt.7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, które odbyło się w dniu 13.01.2015r.
Załączniki
Plik Opis
2-2015 - Uchwały podjęte na NWZ TIM SA w dniu 13.01.2015r.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kvbp9

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | TIM SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | TIM | | Handel (han) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 55-011 | | Siechnice | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Eugeniusza Kwiatkowskiego | | 24 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (0-71) 37 61 621 | | (0-71) 37 61 620 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | zarzad@tim.pl | | www.tim.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 897 000 96 78 | | 930339253 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Krzysztof Folta Prezes Zarządu
2015-01-14 Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kvbp9

Podziel się opinią

Share
d4kvbp9
d4kvbp9