Trwa ładowanie...
d3z7jmz
espi

TIM - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % liczby głosów na NWZ TIM SA w dniu 13.01.201 ...

TIM - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % liczby głosów na NWZ TIM SA w dniu 13.01.2015r. (3/2015)

Share
d3z7jmz

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TIM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % liczby głosów na NWZ TIM SA w dniu 13.01.2015r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A., które odbyło się w dniu 13 stycznia 2015r. 1.Krzysztof Folta: 3 990 500 akcji/głosów (23,08 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 17,97 % udziału w ogólnej liczbie głosów), łącznie Ewa i Krzysztof Folta na NWZ TIM SA posiadali: 4.190.500 akcji/ głosów (24,23 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 18,87 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 2.Krzysztof Wieczorkowski: 3.000.000 akcji/głosów (17,35 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 3.AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK: 2.067.108 akcji/głosów (11,95 % liczby głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,31 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 4.ING Parsol: 1 271 818 akcji/głosów ( 7,35 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,73 % udziału w ogólnej liczbie głosów). 5.Mirosław Nowakowski: 1 110 800 akcji/głosów (6,42 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów). Zgodnie z listą obecności w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA udział wzięli akcjonariusze posiadający 17.290.621 akcji, uprawniających do 17.290.621 głosów, co stanowiło 77, 89 % udziału w kapitale zakładowym TIM S.A. wynoszącym 22.199.200,00 zł. Jedna akcja TIM SA uprawnia do oddania jednego głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z7jmz

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TIM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TIM | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 55-011 | | Siechnice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Eugeniusza Kwiatkowskiego | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-71) 37 61 621 | | (0-71) 37 61 620 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | zarzad@tim.pl | | www.tim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 897 000 96 78 | | 930339253 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Maciej Posadzy Członek Zarządu
2015-01-14 Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z7jmz

Podziel się opinią

Share
d3z7jmz
d3z7jmz