Trwa ładowanie...

TK: przepis ustawy o kosztach sądowych niezgodny z konstytucją

Przepis ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym opłata za skargę na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może wynieść nawet 5 mln zł, jest niezgodny z konstytucją - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
Share
TK: przepis ustawy o kosztach sądowych niezgodny z konstytucją
Źródło: Marcin Gadomski / WP.PL
d2ysuds

Trybunał uznał, że kwotę 5 mln zł należy uznać za "arbitralną i wygórowaną". Rozprawie przewodniczył sędzia Trybunału Marek Kotlinowski, sprawozdawcą był sędzia Leon Kieres.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych narusza prawo dostępu do sądu oraz realizowane przed sądem okręgowym prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, wynikające z art. 77 ust. 2 konstytucji. Ponadto art. 34 ust. 2 ustawy jest niezgodny z art. 78 konstytucji, ponieważ ustanawia nadmiernie utrudnione (nieproporcjonalne) warunki wniesienia środka odwoławczego do sądu, jedynie formalnie gwarantując prawo zaskarżenia orzeczenia wydanego w pierwszej instancji.

Trybunał uznał, że wszystkie opłaty sądowe w sprawach zamówień publicznych - niezależnie od tego, czy dotyczą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, czy przed tym momentem - będą obliczane według reguł określonych w art. 34 ust. 1 ustawy i będą miały charakter stały. Ewentualna zmiana art. 34 ustawy leży w gestii ustawodawcy, co dotyczy zarówno możliwości ustalenia nowych wysokości opłat sądowych w sprawach zamówień publicznych, jak również wyboru optymalnego systemu ich obliczania.

Art. 34 ust. 1 mówi, że od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych pobiera się opłatę stałą w wysokości pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga.

d2ysuds

Podziel się opinią

Share
d2ysuds
d2ysuds