Trwa ładowanie...
d1uwh4c

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Korekta raportu: Nabycie przez emitenta własnych papierów warto ...

TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. - Korekta raportu: Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych- uzupełnienie załącznika (30/2015)

Share
d1uwh4c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2015 K
Data sporządzenia: 2015-04-14
Skrócona nazwa emitenta
TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A.
Temat
Korekta raportu: Nabycie przez emitenta własnych papierów wartościowych- uzupełnienie załącznika
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo?Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: ?Spółka?) informuje, że w wyniku oczywistej omyłki nie załączył ?Zestawienia transakcji? do RB 30/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku. Informacje szczegółowe na temat każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji) zawiera Załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: art. § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 30 2015 K-zestawienie transakcji.pdf Zestawienie transkacji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | TOWARZYSTWO FINANSOWE SKOK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (058) 511 20 00 | | (058) 511 20 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | tf@tfskok.pl | | www.tfskok.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 585-13-52-500 | | 191760145 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-14 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu
2015-04-14 Tomasz Krasiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uwh4c

Podziel się opinią

Share
d1uwh4c
d1uwh4c