Trwa ładowanie...
d1uqo3m
d1uqo3m
espi

TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (4/2015)

TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (4/2015)
Share
d1uqo3m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), informuje o otrzymaniu, w dniu 26 stycznia 2015 r. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia od Członka Zarządu Emitenta o dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta, których łączna wartość w 2014 r. nie przekroczyła kwoty 5000 EUR. Osoba zobowiązana zawiadomiła o objęciu, w wyniku realizacji Programu Motywacyjnego o którym mowa w raporcie bieżącym 22/2011, w dniu 25.08.2014 r. 26 783 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje nabyte zostały po cenie nominalnej tj. 0.10 zł za jedną akcję, Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TOYA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOYA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-168 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sołtysowicka 13-15
(ulica) (numer)
+48 71 32 46 200 +48 71 32 46 216
(telefon) (fax)
ir@yato.pl www.yato.pl
(e-mail) (www)
895-16-86-107 932093253
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Radosław Czajkowski Radca Prawny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqo3m

Podziel się opinią

Share
d1uqo3m
d1uqo3m