Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (6/2013)

TOYA S.A. - Informacja o transakcjach na akcjach Spółki (6/2013)

Share
d3ll2xn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), informuje o otrzymaniu, w dniu 30 stycznia 2013 r. w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej o dokonaniu transakcji nabycia akcji Emitenta, których łączna wartość w 2012 r. nie przekroczyła kwoty 5000 EUR. Osoba zobowiązana w zawiadomiła o objęciu w 2012 r., w trybie subskrypcji prywatnej w wyniku realizacji uchwały ZWZ Emitenta z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej, 50 141 akcji zwykłych na okaziciela serii E. Akcje nabyte zostały po cenie nominalnej tj. 0.10 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ll2xn

| | | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TOYA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-168 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sołtysowicka | | 13-15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 32 46 200 | | +48 71 32 46 216 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-16-86-107 | | 932093253 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Dariusz Hajek, Dorota Chrzanowska Wicepreses Zarządu, pełnomocnik Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn