Trwa ładowanie...
d1h0oxu

TOYA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2015 (1/2015)

TOYA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2015 (1/2015)

Share
d1h0oxu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TOYA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TOYA S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015: 1. Skonsolidowane raporty kwartalne: - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za I kwartał 2015 roku ? 6 maja 2015 r. - Skonsolidowany raport kwartalny Grupy TOYA S.A. za III kwartał 2015 roku ? 4 listopada 2015 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. za I półrocze 2015 roku - 19 sierpnia 2015 r. 3. Skonsolidowany raport roczny Grupy TOYA S.A. oraz jednostkowy raport roczny TOYA S.A. za 2014 rok ? 20 marca 2015 r. Zarząd TOYA S.A. informuje, że stosownie do § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (?Rozporządzenie?), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego.
Skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny Grupy TOYA S.A. zawierać będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Zarząd TOYA S.A. informuje, że stosownie do § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego i jednostkowego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r. Zarząd TOYA S.A. informuje, że stosownie do § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego i jednostkowego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/ Raporty Okresowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h0oxu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOYA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOYA S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-168 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sołtysowicka | | 13-15 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 32 46 200 | | +48 71 32 46 216 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@yato.pl | | www.yato.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 895-16-86-107 | | 932093253 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1h0oxu

Podziel się opinią

Share
d1h0oxu
d1h0oxu