Trwa ładowanie...
du9hxg8
espi
15-03-2013 17:38

TPSA - Decyzja dotycząca dywidendy. (28/2013)

TPSA - Decyzja dotycząca dywidendy. (28/2013)

du9hxg8
du9hxg8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja dotycząca dywidendy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o podjęciu decyzji w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy. W dniu 15 marca 2013 roku Zarząd TP S.A. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, na podstawie której będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TP S.A. przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy w wysokości 0,50 zł na jedną akcję. Zarząd TP S.A. zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu TP S.A., następujące terminy dotyczące dywidendy: ? dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") ? 27 czerwca 2013 r. ? dzień wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W") ? 11 lipca 2013 r. 1. Uprawnionych do dywidendy jest 1.312.357.479 akcji, a
łączna wysokość dywidendy przypadająca na te akcje wynosi 656.178.739,50 zł. 2. 23.291.542 akcje nie są uprawnione do dywidendy, ponieważ stanowią one akcje własne Spółki, które zostały nabyte w celu ich umorzenia. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku TP S.A. podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TP S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du9hxg8

| | | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TPSA | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-105 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Twarda | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 527 23 23 | | 22 527 23 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investors@orange.com | | www.orange.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-02-50-995 | | 012100784 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2013-03-15 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

du9hxg8
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
du9hxg8