Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

TPSA - Deklaracja dywidendy. (34/2012)

TPSA - Deklaracja dywidendy. (34/2012)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Deklaracja dywidendy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o podjęciu decyzji w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy. W dniu 13 marca 2012 roku Zarząd TP S.A. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, na podstawie której będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TP S.A. przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy w wysokosci 1,50 zł na jedną akcję. Dodatkowo Zarząd TP S.A. informuje, iż po uzgodnieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A, zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu TP S.A., następujące terminy dotyczące dywidendy: ? dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") ? 21 czerwca 2012 r. ? dzień wypłaty dywidendy (tzw.
dzień "W") ? 5 lipca 2012 r. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku TP S.A. podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TP S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
TPSA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-105 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Twarda 18
(ulica) (numer)
022 527 23 23 022 527 23 41
(telefon) (fax)
investor.relations@telekomunikacja.pl telekomunikacja.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)
d31m8t7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-13 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2012-03-13 Jacques de Galzain Członek Zarząu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7