Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

TPSA - Prezes Zarządu Maciej Witucki z wyprzedzeniem powołany na trzecią kadencję. (82/2011)

TPSA - Prezes Zarządu Maciej Witucki z wyprzedzeniem powołany na trzecią kadencję. (82/2011)
Share
d32vd5v

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TPSA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prezes Zarządu Maciej Witucki z wyprzedzeniem powołany na trzecią kadencję. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A") informuje o powołaniu osoby zarządzającej oraz rezygnacji i powołaniu osoby nadzorującej. 12 lipca 2011; Rada Nadzorcza Telekomunikacji Polskiej S.A. mianowała Pana Macieja Wituckiego na trzecią kolejną kadencję na stanowisku Prezesa Zarządu TP S.A. Przedłużenie kontraktu Macieja Wituckiego, przed upływem jego obecnej kadencji, jest odzwierciedleniem mocnych wyników jakie dotąd osiągał oraz zaufania pokładanego w długoterminowych planach realizowanych przez Zarząd. Dlatego też Rada Nadzorcza zdecydowała o przedłużeniu mandatu. Trzecia kadencja rozpocznie się w dniu kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w
kwietniu 2012 i potrwa trzy lata. "Przekazuję moje najserdeczniejsze gratulacje Maciejowi z okazji tej nominacji. Nadal będzie się cieszył pełnym wsparciem Grupy w realizacji tej strategii" - powiedział Olaf Swantee, Członek Rady Nadzorczej TP S.A., Członek Zarządu France Telecom. Ponadto w związku z rezygnacją z dniem 11 lipca 2011 r. Pana Olivier Faure z funkcji członka Rady Nadzorczej TP S.A., zgodnie z par. 19 ust.7 Statutu TP S.A., w skład Rady Nadzorczej TP S.A. została powołana Pani Nathalie Clere. Życiorysy: Maciej Witucki Maciej Witucki ma 44 lata. W 1991 ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej. W latach 1992-1997 odbył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania systemami przemysłowymi w Ecole Centrale Paris (Francja). Karierę rozpoczynał jako asystent w Ecole Centrale Paris, gdzie specjalizował się w dziedzinie badań operacyjnych i wspomagania decyzji. Następnie od września 1997 roku pracował w Banku Cetelem - najpierw we Francji, gdzie współtworzył biznesplan spółki-córki na polskim
rynku, a następnie w Polsce, będąc równocześnie członkiem zarządu Cetelem Polska Expansion S.A. Od października 2001 roku pracował w Grupie Credit Agricole. W 2002 roku został członkiem zarządu LUKAS S.A., a następnie wiceprezesem LUKAS Banku S.A. odpowiedzialnym za pion kredytów konsumenckich. W marcu 2005 roku został powołany na Prezesa Zarządu LUKAS Bank S.A. Od listopada 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Telekomunikacji Polskiej. W 2010 roku został Prezesem Francuskiej Izby Przemyslowo-Handlowej. Działalność pana Macieja Wituckiego wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A. Nathalie Clere Pani Nathalie Clere ma 50 lat i w koncernie France Telecom zajmuje obecnie stanowisko Wiceprezesa ds. działalności w Polsce, pełniąc funkcje łączące działania Grupy France Telecom i TP. Szeroki zakres jej obowiązków obejmuje obszary: od wyników biznesowych po kwestie regulacyjne i zagadnienia związane z nadzorem właścicielskim. Bezpośrednio przed objęciem
obecnego stanowiska była Wiceprezesem ds. Belgii, Szwajcarii i Dominikany. Nathalie Clere jest związana z Grupą FT od 1994. W tym okresie piastowała szereg wysokich stanowisk w spółkach zależnych FT na całym świecie, w tym Prezesa Zarządu spółki Cellis w Libanie, Dyrektora ds. Obsługi Klientów w spółce Optimus w Portugalii oraz Dyrektora Zarządzającego FT na obszar Francji Południowo-Wschodniej (w zakresie usług telefonicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych). Wcześniej pracowała w spółce Telediffusion de France, z siedzibą w Paryżu (zajmującej się emisją sygnałów radiowotelewizyjnych) oraz w singapurskiej filli koncernu Thompson (z branży dóbr konsumpcyjnych), gdzie odpowiadała za kwestie operacyjne. Nathalie Clere ukończyła studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i języków obcych na Uniwersytecie w Grenoble, a w 1984 roku studia magisterskie (MBA) w wyższej szkole biznesu Euromed. Od 2008 roku, na mocy decyzji właściwego ministra rządu francuskiego, pełni funkcję doradcy ds. handlu
międzynarodowego. W maju 2002 roku, w Bejrucie, została odznaczona krzyżem rycerskim orderu zasługi. Działalność Pani Nathalie Clere wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
TPSA Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-105 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Twarda 18
(ulica) (numer)
022 527 23 23 022 527 23 41
(telefon) (fax)
investor.relations@telekomunikacja.pl telekomunikacja.pl
(e-mail) (www)
526-02-50-995 012100784
(NIP) (REGON)
d32vd5v

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Maciej Witucki Prezes Zarządu TP S.A.
2011-07-12 Jacques de Galzain Członek Zarządu TP S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v