Trwa ładowanie...
d1whmbk
d1whmbk
espi

TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 201 ...

TRAKCJA PRKiI S.A. - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku (14/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1whmbk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
TRAKCJA PRKiI S.A.
Temat
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. (?Spółka?) informuje o zmianie daty przekazania raportu za I kwartał 2015 roku. Raport ten zostanie opublikowany w dniu 11 maja 2015 roku. Pierwotna data publikacji raportu okresowego za powyższy okres, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku, została wyznaczona na dzień 15 maja 2015 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRAKCJA PRKiI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TRAKCJA PRKiI S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59 18 p.
(ulica) (numer)
+48-22-628-62-63 +48-22-474-12-85
(telefon) (fax)
sekretariat@grupatrakcja.com www.grupatrakcja.com
(e-mail) (www)
525-000-24-39 010952900
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Jarosław Tomaszewski Prezes Zarządu
2015-05-05 Elżbieta Okuła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1whmbk

Podziel się opinią

Share
d1whmbk
d1whmbk