Trwa ładowanie...
d2977mh

Trakcja-Tiltra z tytułu obniżenia ceny akcji Tiltry otrzyma 141,5 mln zł

21.12. Warszawa (PAP) - Trakcja-Tiltra podpisała z Tiltra Group AB, AB Kauno tiltai i akcjonariuszami Grupy Tiltra oraz Comsa aneks w sprawie rozliczeń z tytułu obniżenia ceny...

Share
d2977mh

21.12. Warszawa (PAP) - Trakcja-Tiltra podpisała z Tiltra Group AB, AB Kauno tiltai i akcjonariuszami Grupy Tiltra oraz Comsa aneks w sprawie rozliczeń z tytułu obniżenia ceny akcji Tiltry wskutek czego otrzyma ona 141,5 mln zł, z czego płatność 140,4 mln zł zostanie rozliczona przez przeniesienie na spółkę obligacji serii A i B - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

"W Aneksie nr 7 Strony uznały, że w ich interesie leży dokonanie wzajemnych rozliczeń z tytułu obniżenia Ceny Akcji Tiltry przed zakończeniem roku obrotowego kończącego się 31 marca 2012 r. W związku z tym Strony ustaliły, iż z tytułu obniżenia Ceny Akcji Tiltry Inwestorzy zapłacą Spółce kwotę 141.510.498,34 PLN (...)" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że płatność 140.385.362,63 zł zostanie rozliczona w drodze przeniesienia na spółkę 244 wyemitowanych przez spółkę obligacji serii A oraz 135.608 wyemitowanych przez spółkę obligacji serii B, w celu umorzenia tych obligacji, po cenie równej ich wartości nominalnej powiększonej o naliczone i niezapłacone odsetki, natomiast pozostała kwota w wysokości 1.125.136 zapłacona zostanie w gotówce.

d2977mh

Trakcja podała, że z umowy wykreślono postanowienia dotyczące m.in. zakazu zbywania akcji spółki przez inwestorów.

"W związku z tym po zaspokojeniu wynikającego z Aneksu nr 7 roszczenia Spółki o zapłatę z tytułu obniżenia Ceny Akcji Tiltry, Spółka ma dokonać czynności umożliwiających wykreślenie zastawu rejestrowego oraz zniesienie blokady na akcjach Spółki" - napisano w komunikacie.

W kwietniu 2011 roku spółka podawała, że strony wprowadziły mechanizm obniżenia Ceny Akcji Tiltry, wynoszącej 777.536.000 zł, w ten sposób, że jeżeli Tiltra Group AB i AB Kauno tiltai łącznie nie osiągną zakładanego poziomu zysku netto oraz EBIDTA za rok finansowy zakończony 31 marca 2011r. oraz za rok finansowy kończący się 31 marca 2012 r. cena Akcji Tiltra będzie obniżona zgodnie z formułą zamieszczoną w umowie. (PAP)

seb/ jtt/

d2977mh

Podziel się opinią

Share
d2977mh
d2977mh