Trwa ładowanie...
d1hor3a
espi

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (1 ...

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (1/2015)
Share
d1hor3a

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | |
| | l.p. | imię | nazwisko | zarządzanie lub nadzór | opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych | data powołania | |
| | | Piotr | Wałek | Osoba zarządzająca | Posiada tytuł Magistra Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość, ponadto od 2014 odbywa studia trzeciego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2012 r. uzyskał licencję doradcy inwestycyjnego (nr licencji 412) oraz zdał wszystkie trzy etapy egzaminu CFA. W latach 2012-2014 Analityk w Trigon Dom Maklerski S.A., gdzie zajmował się analizą finansową i ekonomiczną. W roku 2014 pracował jako Zarządzający Funduszem w Trigon Dom Maklerski S.A., gdzie zajmował się zarządzaniem ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W latach 2013-2014 Menadżer ds. Zarządzania Ryzykiem w Trigon TFI S.A., gdzie zajmował się analizą oraz tworzeniem raportów dotyczących ryzyka funduszy i TFI. Od 2015 zatrudniony w Trigon TFI S.A. na stanowisku Zarządzającego Portfelem (doradcy inwestycyjnego nr licencji 412). Od 2010 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, a od 2011 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Centrum S.A. z siedzibą w
Poznaniu. | 2015-01-02 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-01-05
TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ TRIGON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
02-566 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 2 / BUD. B
(ulica) ( numer)
(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 biurotfi@trigon.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.trigontfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-01-05 Grzegorz Nuckowski Dyrektor Prawny

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d1hor3a

Podziel się opinią

Share
d1hor3a
d1hor3a