Trwa ładowanie...
d3kg2i1
espi

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (50/2014)
Share
d3kg2i1
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2014-10-31 2014-09-30
Wartość aktywów netto 77 432 644,73 76 541 108,16
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 106,07 104,66

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-11-03
TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
02-566 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 2 / bud. B
(ulica) ( numer)
(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 biurotfi@trigon.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1060004232 123109078 www.trigontfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d3kg2i1

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-11-03 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d3kg2i1

Podziel się opinią

Share
d3kg2i1
d3kg2i1