Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na ...

TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ - Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny (17/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h
TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2015-02-27 2015-01-30
Wartość aktywów netto 109 494 783,96 95 838 053,29
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 112,18 111,74

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-03-02
TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
02-566 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 2 / bud. B
(ulica) ( numer)
(22) 330-11-11 (22) 330-11-37 biurotfi@trigon.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.trigontfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-03-02 Grzegorz Nuckowski Dyrektor Prawny

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h