Trwa ładowanie...
d12wizq
espi

TRION - Powołanie Członka Zarządu Spółki. Zmiany w Prezydium Rady Nadzorczej. Treść jednolita sta...

TRION - Powołanie Członka Zarządu Spółki. Zmiany w Prezydium Rady Nadzorczej. Treść jednolita statutu Spółki. (91/2011)

Share
d12wizq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członka Zarządu Spółki. Zmiany w Prezydium Rady Nadzorczej. Treść jednolita statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 2 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza spółki TRION S.A. powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu TRION S.A. Pana Jerzego Domańskiego z dniem 2 grudnia 2011 r. Pan Jerzy Domański Wykształcenie: wyższe, Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej, Mgr inżynier, specjalność: Inżynieria Biomedyczna Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Specjalizacja: organizacja i zarządzanie, budowa struktur zarządzania Politechnika Warszawska, Instytut Nauk Ekonomiczno Społecznych PW, Studia pedagogiczne Międzynarodowa Szkoła Handlu Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych University of Durham (Wielka Brytania) Erasmus University Rotterdam (Holandia) Master of Business Administration (MBA) Specjalizacja: Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi Studia i szkolenia specjalistyczne: Kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa Przebieg pracy zawodowej : 01.01.2010 - aktualnie Alterco S.A. - Dyrektor pionu projektów mieszkaniowych
Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Udział w organizacji finansowania inwestycji mieszkaniowych 09.03.2009 - 31.12.2009 CF Plus Polska Sp. z o.o. - Szef pionu ds. projektów mieszkaniowych Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Udział w organizacji
finansowania inwestycji mieszkaniowych; 15.09.2008 - 06.03.2009 Korporacja Radex Nieruchomości S.A. - Dyrektor ds. inwestycyjnych Analiza planów zagospodarowania przestrzennego; Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji i feasibility study prowadzonych projektów inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych; 06.06.2003 - 30.06.2008 Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Idealne Mieszkanie" - Prezes Zarządu Zarządzanie Spółdzielnią; Nadzór nad działalnością formalno-prawną; Nadzór nad działalnością finansową; Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych; 01.07.2002 - 25.05.2004 Monitel S.A. - Członek Zarządu Sprawy formalno-prawne, nadzór finansowy; Usługi telekomunikacyjne ? lokalizacja; Pozyskiwanie klientów; 01.09.1998 - 31.01.2007
Towarzystwo Inwestycyjno-Finansowe Profit Line S.A. - Prezes Zarządu Zarządzanie spółką; Doradztwo-zarządzanie projektami inwestycyjnymi; Organizacja finansowania inwestycji; Leasing maszyn i urządzeń; 01.03.1993 - 30.10.2007 Międzynarodowa Szkoła Handlu Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Zarządzanie spółką; Działalność szkoleniowa; Organizacja działalności doradczej; 01.09.1991 - 11.03.1993 Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. obecnie Agencja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Spółka zależna Agencji Rozwoju Przemysłu - Wiceprezes Zarządu Nadzór nad sprawami finansowymi; Zarządzanie aktywami spółki; Organizacja współpracy z sektorem MiSP, organizacja małych i średnich przedsiębiorstw; 01.10.1985 - 15.01.1991 Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego - Dyrektor, Zarządzanie jednostką Organizacja działalności finansowej; Organizacja działalności doradczej; Realizacja projektów wdrożeniowych; Wdrażanie prac nauko-technicznych w przemyśle; 17.04.1979 - 30.09.1987 Politechnika Warszawska, Wydział
Mechaniki Precyzyjnej - Asystent stażysta, asystent, starszy asystent Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych Zajęcia dydaktyczne; Realizacja pracy naukowo-badawczej; Realizacja prac badawczych i wdrożeniowych; W chwili powołania Pan Jerzy Domański nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez TRION S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Jednocześnie Zarząd TRION S.A. informuje, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Józef Bytner złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tym samym Rada Nadzorcza Spółki w dniu 2.12.2011 r. odwołała z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Józefa Bytnera. Pan Józef Bytner nadal zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki jako Członek Rady Nadzorczej. Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 2.12.2011 r. powołała Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Stefana Gradowskiego oraz Wiceprzewodniczącego w osobie Pana
Jacka Więcka . Równocześnie Zarząd TRION S.A. w załączeniu przekazuje treść jednolitą statutu spółki uwzględniającą sądową rejestrację zmian. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | StatutSpółkiTRION212_2011.pdf | Treść jednolita Statutu Spółki | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

| | | TRION SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRION | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 88-100 | | Inowrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcinkowskiego | | 154 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 35 84 130 | | 052 357 11 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trion.pl | | www.trion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d12wizq

Podziel się opinią

Share
d12wizq
d12wizq