Trwa ładowanie...
d2usc8b
espi

TRION - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A....

TRION - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 7.11.2011 roku. (82/2011)
Share
d2usc8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA TRION S.A. w dniu 7.11.2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A., które odbyło się w dniu 7 listopada 2011 roku obecnych było dziesięciu akcjonariuszy, w tym siedmiu którzy przekroczyli 5% udział w głosach na NWZ. Obecni akcjonariusze reprezentowali łącznie 126.556.774 akcji, co stanowiło 42,66 % głosów w Spółce. Poniżej lista Akcjonariuszy powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki TRION S.A. : 1.SLIDELLCO HOLDINGS LIMITED Liczba akcji : 26.968.618 Liczba przysługujących głosów : 26.968.618 ( 9,09 % głosów ogółem; 21,31 % głosów na NWZA ) 2."Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A. Liczba akcji łącznie : 25.583.713 Liczba przysługujących głosów łącznie : 25.583.713 ( 8,62% głosów ogółem;
20,22% głosów na NWZA ) 3.AG Sp. z o.o. Liczba akcji : 21.380.000 Liczba przysługujących głosów : 21.380.000 ( 7,21 % głosów ogółem; 16,89 % głosów na NWZA ) 4.SGB-BANK Spółka Akcyjna Liczba akcji łącznie : 16.397.840 Liczba przysługujących głosów łącznie : 16.397.840 ( 5,53 % głosów ogółem; 12,96 % głosów na NWZA ) 5.PROGRES MARBELLA Sp. z o.o. Liczba akcji łącznie : 14.027.550 Liczba przysługujących głosów łącznie : 14.027.550 ( 4,73 % głosów ogółem, 11,08 % głosów na NWZA ) 6.MIROŃSKI PIOTR Liczba akcji : 8.500.000 Liczba przysługujących głosów : 8.500.000 ( 2,87 % głosów ogółem, 6,72 % głosów na NWZA ) 7.BUSZMAN MAGDALENA Liczba akcji : 8.500.000 Liczba przysługujących głosów : 8.500.000 ( 2,87 % głosów ogółem, 6,72 % głosów na NWZA ) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRION SA
(pełna nazwa emitenta)
TRION Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-100 Inowrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcinkowskiego 154
(ulica) (numer)
052 35 84 130 052 357 11 26
(telefon) (fax)
sekretariat@trion.pl www.trion.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2usc8b

Podziel się opinią

Share
d2usc8b
d2usc8b