Trwa ładowanie...
d1ez7t6

TRION - Zawiadomienia akcjonariusza (22/2012)

TRION - Zawiadomienia akcjonariusza (22/2012)

Share
d1ez7t6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. informuje, iż w dniu 2.04.2012 r. otrzymał od Spółki "Derwent Sp. z o.o." Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie następującej treści : "Działając w imieniu "Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Marseille S.K.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: Inwestor), na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439) (dalej: Ustawa o Ofercie), Inwestor zawiadamia niniejszym, że w wyniku zawartych umów cywilnoprawnych w dniach 21 marca oraz 26 marca 2012 r. ? udział głosów Inwestora na WZA spółki TRION S.A., z siedzibą w Inowrocławiu (Spółka) zmniejszył się do 0%. Równocześnie Inwestor przekazuje następujące informacje: I.Przed zawarciem umów Inwestor posiadał 52 441 339 akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akację, które stanowiły 6,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do
52 441 339 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,06% w ogólnej liczbie głosów. II.W wyniku zawartych umów Inwestor posiada aktualnie 0 sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,20 zł za akację, które stanowią 0% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do 0 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0% w ogólnej liczbie głosów. III.Brak podmiotów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy o Ofercie. IV.Brak osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie V.Dalsze zaangażowanie w Spółkę Inwestor uzależnia od przyszłej sytuacji rynkowej." Ponadto w tym samym dniu Zarząd Spółki TRION S.A. otrzymał kolejne zawiadomienie, w którym Spółka "Derwent Sp. z o.o." Marseille S.K.A. poinformowała, iż dnia 26 marca 2012 r. przeniosła na Spółę ALTERCO S.A. z siedzibą w Warszawie prawa własności aktywów finansowych Spółki TRION S.A., na które składają się : 1. 18 000 000 sztuk akcji zwykłych serii T3 2. 24 000 000 sztuk akcji zwykłych serii S 3. 1 250 000 sztuk akcji
zwykłych serii U1 4. 1 951 725 sztuk akcji zwykłych serii T4 5. 500 000 sztuk akcji zwykłych serii T4 6. 595 013 sztuk akcji notowanych na GPW posiadających nr ISIN PLTRAST 00020. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ez7t6

| | | TRION SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TRION | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 88-100 | | Inowrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcinkowskiego | | 154 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 35 84 130 | | 052 357 11 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@trion.pl | | www.trion.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Jarosław Żołędowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ez7t6

Podziel się opinią

Share
d1ez7t6
d1ez7t6