Trwa ładowanie...
d4j7eps
espi

TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (88/2011)

TRION - Zawiadomienie akcjonariusza (88/2011)
Share
d4j7eps

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 88 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TRION | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TRION S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 listopada 2011 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, Slidellco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru, zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki o następującej treści : "Działając w imieniu spółki Slidellco Holdings Limited ("Slidellco"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.), niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 25 listopada 2011 r. Slidellco dokonała sprzedaży poza rynkiem regulowanym 14.536.086 akcji zwykłych na okaziciela spółki Trion S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024482 ("Trion"), stanowiących 4,9% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 14.536.086 głosów na walnym zgromadzeniu Trion,
stanowiących 4,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion ("Transakcja"). Przed przeprowadzeniem Transakcji Slidellco posiadała 26.968.618 akcji Trion stanowiących 9,09% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 26.968.618 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, uprawniających do 9,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion. Po przeprowadzeniu Transakcji Slidellco posiada 12.432.532 akcji Trion stanowiących 4,19% kapitału zakładowego Trion oraz uprawniających do wykonywania 12.432.532 głosów na walnym zgromadzeniu Trion, stanowiących 4,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Trion." Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRION SA
(pełna nazwa emitenta)
TRION Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
88-100 Inowrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcinkowskiego 154
(ulica) (numer)
052 35 84 130 052 357 11 26
(telefon) (fax)
sekretariat@trion.pl www.trion.pl
(e-mail) (www)
944-16-35-703 351284072
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-29 Stanisław Pieciukiewicz Członek Zarządu
2011-11-29 Teresa Konopka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j7eps

Podziel się opinią

Share
d4j7eps
d4j7eps