Trwa ładowanie...
d48xbu8
d48xbu8
espi

TUP - List intencyjny w sprawie inwestycji objętej projektem Forest Hill (32/2011)

TUP - List intencyjny w sprawie inwestycji objętej projektem Forest Hill (32/2011)
Share
d48xbu8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | List intencyjny w sprawie inwestycji objętej projektem Forest Hill | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TUP S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2011r. Forest Hill Sp. z o.o. (spółka celowa należąca do Grupy Kapitałowej TUP), Budbaum S.A. i Pro-Development Builder Sp. z o.o. zawarły list intencyjny dotyczący warunków, na których Grupa Kapitałowa TUP jest gotowa uczestniczyć w realizacji części projektu deweloperskiego Forest Hill zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Bażantów. Listem intencyjnym objęta jest nieruchomość o powierzchni 2,8 ha z 5,1 ha, które posiada Spółka Forest Hill. Strony postanowiły, że przeprowadzą negocjacje mające na celu zawarcie umowy wspólników. W szczególności określą podział zadań, odpowiedzialność stron za realizację inwestycji oraz zasady finansowe wzajemnej współpracy. Grupa TUP zgodziła się udzielić wyłączności łącznie Budbaum i Pro-Development Builder na prowadzenie negocjacji związanych z realizacją inwestycji w formie wspólnego przedsięwzięcia, która obowiązuje do 31 sierpnia 2011r. Jednocześnie Grupa Kapitałowa TUP rozważa inne możliwości wyjścia z przedsięwzięcia
inwestycyjnego Forest Hill np. sprzedaż nieruchomości wraz z projektem. Forest Hill-spółka celowa powołana do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy osiedla mieszkaniowego Forest Hill, jest podmiotem zależnym bezpośrednio od TUP Property S.A., natomiast TUP S.A. posiada 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TUP Property S.A.. Budbaum S.A. z siedzibą w Białymstoku jest firmą, która działa w branży budowlanej od 1993 r. Realizuje różnorodne inwestycje od budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego po obiekty szkół, hal sportowo-widowiskowych czy też budynków użyteczności publicznej i przemysłowej. Pro-Development Builder Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem i koordynacją projektów nieruchomościowych. Świadczy usługi doradcze w zakresie wsparcia inwestorów w realizacji projektów w segmencie mieszkaniowym oraz mieszkaniowo-usługowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TUP SA
(pełna nazwa emitenta)
TUP Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-108 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielna 37
(ulica) (numer)
022 3386629, 3386620 022 721 38 57
(telefon) (fax)
info@tup.com.pl tup.com.pl
(e-mail) (www)
527-010-29-48 012835824
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Robert Jacek Moritz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48xbu8

Podziel się opinią

Share
d48xbu8
d48xbu8