Trwa ładowanie...
d38vx42
espi

TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (106/2014)

TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (106/2014)
Share
d38vx42

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 106 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2014 r. otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki TVN S.A. z kwoty 69 946 721,00 zł do kwoty 69 952 721,00 zł w wyniku objęcia 8 085 akcji TVN S.A na okaziciela serii C3 i 21 915 akcji TVN S.A na okaziciela serii E3. Po rejestracji kapitał zakładowy TVN S.A. składa się z 349 763 605 akcji o nominalnej wartości 20 gr. każda, w tym: 161.815.430 akcji imiennych serii A, 1 390 000 akcji imiennych serii B, 17 150 000 akcji imiennych serii D oraz 169 408 175 zdematerializowanych akcji na okaziciela w obrocie giełdowym. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego TVN S.A. wynosi z 349 763 605 głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w wyniku
realizacji Programu Motywacyjnego TVN S.A., zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of TVN S.A. informs, that on November 17, 2014 it was informed that the Court registered an increase in the share capital of TVN S.A. The share capital of TVN S.A. has been increased from PLN 69 946 721,00 to PLN 69 952 721,00 as a result of issuing 8,085 bearer shares C3 series and 21,915 bearer shares E3 series. After the registration of this increase the share capital of TVN S.A. is split into 349,763,605 shares, each of PLN 0.20 nominal value of which: 161,815,430 registered shares A series, 1,390,000 registered shares B series, 17 150 000 registered shares D series and 169,408,175 bearer shares. After the registration of the increase of the share capital of TVN S.A., the number of votes on the General Shareholders Meeting of TVN S.A., resulting from the registered share capital of TVN S.A. amounts to 349,763,605 votes. Each share gives one vote at the Shareholders Meeting of TVN S.A. The increase was conducted within the framework of the conditional capital increase resulting
from execution of TVN Incentive Plan introduced on the base of resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders of TVN S.A. | | |
| | | | |

d38vx42

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9510057883 011131245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-11-18 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d38vx42

Podziel się opinią

Share
d38vx42
d38vx42