Trwa ładowanie...
d1gpfzx
espi

TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (60/2014)

TVN - Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. (60/2014)

Share
d1gpfzx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego TVN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2014 r. otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki TVN S.A. z kwoty 69 541 308,40 zł do kwoty 69 637 249,60 zł w wyniku objęcia 36 190 akcji TVN S.A na okaziciela serii C2 oraz 443 516 akcji TVN S.A na okaziciela serii E4. Po rejestracji kapitał zakładowy TVN S.A. składa się z 348 186 248 akcji o nominalnej wartości 20 gr. każda, w tym: 161 815 430 akcji imiennych serii A, 1 390 000 akcji imiennych serii B, 17 150 000 akcji imiennych serii D oraz 167 830 818 zdematerializowanych akcji na okaziciela. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego TVN S.A. wynosi z 348 186 248 głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TVN S.A. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału w wyniku realizacji Programu
Motywacyjnego TVN S.A., zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. informs, that on April 1, 2014 it was informed that the Court registered an increase in the share capital of TVN S.A. The share capital of TVN S.A. has been increased from PLN 69,541,308.40 to PLN 69,637,249.60 as a result of issuing 36,190 bearer shares C2 and 443,516 bearer shares E4. After the registration of this increase the share capital of TVN S.A. is split into 348,186,248 shares, each of PLN 0.20 nominal value of which: 161,815,430 registered shares A series, 1,390,000 registered shares B series, 17,150,000 registered shares D series and 167,830,818 bearer shares. After the registration of the increase of the share capital of TVN S.A., the number of votes on the General Shareholders Meeting of TVN S.A., resulting from the registered share capital of TVN S.A. amounts to z 348 186 248 votes. Each share gives one vote at the Shareholders Meeting of TVN S.A. The increase was conducted within the framework of the conditional capital increase resulting from execution
of TVN Incentive Plan introduced on the base of resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders of TVN S.A. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 011131245 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-04-11 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

Podziel się opinią

Share
d1gpfzx
d1gpfzx