Trwa ładowanie...
deeg8mx
deeg8mx
espi

TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funk...

TVN - Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki. (52/2011)
Share
deeg8mx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-11
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Transakcja kupna i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółki") informuje, iż otrzymał informację, żeosoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki, dokonała:a) dokonała transakcji kupna 26 190 akcji TVN S.A. po cenie 10,58 zł za akcję w dniu 31 marca 2011 r. (transakcja poza rynkiem regulowanym?realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego).b) transakcji sprzedaży akcji 5 200 TVN S.A. po cenie średniej 18,05 zł za akcję w dniu 31 marca 20101 r. (transakcja na rynku regulowanym).c) transakcji sprzedaży akcji 20 999 TVN S.A. po cenie średniej 18,07 zł za akcję w dniu 1 kwietnia 2011 r. (transakcja na rynku regulowanym).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the“Company”) reports hereby, that itwas informed that a person from the managerial level of the Company, whohas a constant access to the confidential information and is competentto take decisions on the development and perspectives of the Company:a)purchased 26,190 shares of TVN S.A. at a price of PLN 9.58 per share(off session transaction - the realization of the stock option plan) onMarch 31, 2011.b) sold shares 5,200 of TVN S.A. at an averageprice of PLN 18.05 per share in the session transaction on March 31,2011.c) sold shares 20,999 of TVN S.A. at an average price ofPLN 18.07 per share in the session transaction on April 1, 2011

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
deeg8mx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-11 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2011-04-11 John Driscoll Członek Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

deeg8mx

Podziel się opinią

Share
deeg8mx
deeg8mx