Trwa ładowanie...
d4m7p4v

TVN - Transakcja walutowa typu forward z Rabobank Polska S.A. (2/2011)

TVN - Transakcja walutowa typu forward z Rabobank Polska S.A. (2/2011)

Share
d4m7p4v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-12
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Transakcja walutowa typu forward z Rabobank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółki") informuje, iż dokonał z Rabobank Polska S.A. transakcji walutowej typu forward ("Transakcja") zakupu 350 milionów Euro z terminem jej rozliczenia w dniu 31 marca 2011 roku. Transakcja jest oparta na bieżących warunkach rynkowych, nie odbiegających od ogólnie przyjętych dla tego typu transakcji.Transakcja ma na celu zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w przybliżeniu połowy długu netto Spółki denominowanego w Euro. Transakcja została uznana za znacząca, ponieważ jej wartość nominalna przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the“Company”) hereby informs that ithas entered into forward foreign currency transaction (the“Transaction”) with Rabobank Polska S.A. for a purchase of EUR 350million with a settlement date on March 31, 2011.The Transactionis based on current market conditions, in line with generally adoptedterms for such transactions. The Transaction is aimed at hedgingapproximately half of the Company’s net debt denominated in EUR. TheTransaction is deemed material as the nominal value of the transactionexceeds 10% of the Company’s equity.Legal basis:§ 5 sec.1 point 3 of Decree of the Minister of Finance dated February 19, 2009on current and periodic information to be published by issuers ofsecurities.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Markus Tellenbach Prezes Zarządu
2011-01-12 John Driscoll Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v