Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta fun...

TVN - Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki (18/2014)
Share
d3scjt9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Transakcja zakupu i sprzedaży akcji TVN S.A. przez osobę pełniącą w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("Spółki") informuje, iż otrzymał informację, że osoba pełniąca w strukturze emitenta funkcje kierownicze i posiadająca stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Spółki, dokonała transakcji kupna 120 190 akcji TVN S.A. po cenie 11,68 zł za akcję w dniu 17 lutego 2014 r. (poza rynkiem regulowanym ? realizacja praw do nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego) oraz transakcji sprzedaży 20 190 TVN S.A. po cenie 16,37 zł za akcję w dniu 19 lutego 2014 r. na rynku regulowanym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. (the “Company”) reports hereby, that it was informed that a person from the managerial level of the Company, who has a constant access to the confidential information and is competent to take decisions on the development and perspectives of the Company purchased 20,190 shares of TVN S.A. at a price of PL 11.68 per share on February 17, 2014(off session transactions - the realization of the stock option plan) and sold 20,190 shares of TVN S.A. at a price of PLN 16.37 per on February 19, 2014 during session transaction.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TVN SA
(pełna nazwa emitenta)
TVN Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 166
(ulica) (numer)
022 856 60 60 022 856 66 66
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
951-00-57-883 11131245
(NIP) (REGON)
d3scjt9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2014-02-21 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9