Trwa ładowanie...
d3uprcx

TVN - Zmiana stanu posiadania akcji TVN S.A. przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytal ...

TVN - Zmiana stanu posiadania akcji TVN S.A. przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny. (57/2015)

Share
d3uprcx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji TVN S.A. przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że w dniu 2 września 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., że zarządzane fundusze Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, dawniej ING Otwarty Fundusz Emerytalny (?OFE?) oraz ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny (?DFE?), zbyły akcje TVN S.A. w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki TVN S.A. w dniu 27 sierpnia 2015 roku, w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży ogłoszone przez Southbank Media Limited. Fundusze nie posiadają obecnie żadnych akcji Spółki. Dotychczas OFE i DFE posiadały 23.972.115 akcji Spółki stanowiących 7,05% kapitału akcyjnego Spółki i uprawniających do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. ("TVN", "Company") informs that on September 2, 2015 it received notification from Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. managing Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny and Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, previously ING Otwarty Fundusz Emerytalny (“OFE”) and ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny („DFE”), regarding change in the share capital in TVN resulting from sale transaction of TVN shares on August 27, 2015 in response to tender offer announced by Southbank Media Limited. The Funds currently hold no shares of TVN. Up to date, the OFE and DFE held 23,972,115 shares of the Company representing 7.05% of the share capital of the Company and entitling to the same number of votes at the General Shareholders Meeting.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uprcx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9510057883 | | 011131245 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2015-09-02 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uprcx

Podziel się opinią

Share
d3uprcx
d3uprcx