Trwa ładowanie...
d3373at

TVN - Zmiana stanu posiadania akcji TVN S.A. przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ?Złota Jesień? ...

TVN - Zmiana stanu posiadania akcji TVN S.A. przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ?Złota Jesień? (56/2015)

Share
d3373at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-02
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji TVN S.A. przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU ?Złota Jesień?
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. ("TVN", "Spółka") informuje, że w dniu 1 września 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa ubezpieczeniowego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU ?Złota Jesień? (?Fundusz?) o zmianie stanu posiadania akcji TVN S.A. w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki TVN S.A. w dniu 27 sierpnia 2015 roku, w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży ogłoszone przez Southbank Media Limited. Fundusz nie posiada obecnie żadnych akcji Spółki. Dotychczas Fundusz posiadał 26.468.213 akcji Spółki stanowiących 7,78% kapitału akcyjnego Spółki i uprawniających do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of TVN S.A. ("TVN", "Company") informs that on September 1, 2015 it received notification from Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU S.A. representing Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” („Fund”) regarding change in the share capital in TVN resulting from sale transaction of TVN shares on August 27, 2015 in response to tender offer announced by Southbank Media Limited. The Fund currently holds no shares of TVN. Up to date, the Fund held 26,468,213 shares of the Company representing 7.78% of the share capital of the Company and entitling to the same number of votes at the General Shareholders Meeting.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9510057883 | | 011131245 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Markus Tellenbach Prezes Zarządu Markus Tellenbach
2015-09-02 John Driscoll Wiceprezes Zarządu John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at