Trwa ładowanie...
d2390po

UBOAT - LINE - korekta Raportu nr 18/2015 Zmiany w Radzie Nadzorczej (20/2015) - EBI

UBOAT - LINE - korekta Raportu nr 18/2015 Zmiany w Radzie Nadzorczej (20/2015)

Share
d2390po

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | korekta Raportu nr 18/2015 Zmiany w Radzie Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Uboat?Line Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 5 marca 2015 roku, mocą uchwał nr 5, 6, 7, 8 oraz 9, Nadwyczajne Walne Zgromadzenie zadecydowało o odwołaniu z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Długosza, Panią Agatę Żak, Pana Piotra Opławskiego, Pana Jakuba Misiąga oraz Pana Huberta Morysona-Kowalskiego. Jednocześnie na mocy uchwał nr 10, 11, 12, 13 oraz 14 postanowiono o powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Michała Damka, Pana Igora Rozbickiego, Pana Waldemara Radomskiego, Pana Janusza Kabata oraz Pana Krzysztofa Urbanowicza. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej, zgodne w wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Korekta polega na dołączeniu życiorysów członków Rady Nadzorczej w pliku pdf. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | zyciorysRN2015-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2390po

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Filip Urbanowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2390po

Podziel się opinią

Share
d2390po
d2390po