Trwa ładowanie...
d4csj8w

UBOAT - LINE - Zbycie 100% udziałów w spółce Uboat Finance sp. z o.o. (14/2015) - EBI

UBOAT - LINE - Zbycie 100% udziałów w spółce Uboat Finance sp. z o.o. (14/2015)

Share
d4csj8w
NEW CONNECT
Raport EBI nr 14 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zbycie 100% udziałów w spółce Uboat Finance sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Spółka Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 25 lutego 2015 r. została zawarta umowa kupna-sprzedaży udziałów, na mocy której Spółka zbyła wszystkie 100 udziałów spółki Uboat Finance sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000282556), o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, stanowiących 100,00% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników przedmiotowej spółki. Cena zbycia ww. udziałów wyniosła 70.000,00 zł. Spółka Uboat - Line S.A. podjęła decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi treść raportu 38/2014. Podstawa prawna: § 3 ust. w pkt 2 w związku z §2 ust. 1 pkt 2b) ppkt c) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agata Żak członek rady nadzorczej delegowany do wykonywania funkcji Zarządu Spółki Uboat ? Line S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4csj8w

Podziel się opinią

Share
d4csj8w
d4csj8w