Trwa ładowanie...

Ujawniona zostanie prawda o skażeniach

Zmiany w prawie mają zapewnić lepszą ochronę przed katastrofami przemysłowymi i ekologicznymi. Strażacy będą wlepiać kary.

Share
Ujawniona zostanie prawda o skażeniach
Źródło: WP.PL, Fot: Fotolia
d1et0qi

Rząd przyjął we wtorek projekt noweli, która ma zapewnić lepszą ochronę przed katastrofami przemysłowymi i ekologicznymi. Do publicznej wiadomości mają być podane m.in. informacje o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w zakładach przemysłowych. Strażacy będą mieli też możliwość nakładania mandatów na zakłady, które nie przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom.

Projekt nowelizacji m.in. Prawa ochrony środowiska ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektywy Seveso III ws. kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi. Dyrektywa reguluje kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

d1et0qi

Regulacje obejmują przedsiębiorstwa stosujące groźne chemikalia, jak zakłady petrochemiczne, farmaceutyczne czy produkujące nawozy sztuczne.

Jak wyjaśniło w komunikacie CIR, projektowane przepisy dostosowują przede wszystkim istniejący system klasyfikacji zakładów o dużym, albo zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej do nowego systemu klasyfikacji substancji chemicznych. Chodzi o rozporządzenie CLP (Classification, Labelling, Packaging - Klasyfikacja, Znakowanie, Pakowanie). CLP wprowadziło w UE nowy system kwalifikacji, który jest oparty na Globalnie Zintegrowanym Systemie Klasyfikacji i Znakowania Chemikaliów GHS (Global Harmonised System). ##Dowiemy się prawdy o skażeniach i zagrożeniach Nowelizacja będzie też wzmacniała wymogi dotyczące dostępu społeczeństwa do informacji o zagrożeniach poważnymi awariami. Dostępne mają być m.in. informacje o poważnych zagrożeniach, jakie mogą wystąpić w zakładzie przemysłowym oraz o ich skutkach dla środowiska i ludzi.

Nowe prawo obejmuje też przepisy odnoszące się do kwestii zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz w zakresie kontroli tego rodzaju zakładów. Wprowadzono także wiele zmian poprawiających spójność przepisów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom - dodano w komunikacie.

Zgodnie z nowymi przepisami prowadzący zakłady o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku będą zobowiązani do wdrożenia programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym za pomocą systemu zarządzania bezpieczeństwem. System ten powinien zagwarantować odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska. Wprowadzono ponadto obowiązek stałej aktualizacji tego programu - czytamy.

d1et0qi

W rozporządzeniu, jakie jest przygotowywane przez resort środowiska, ma zostać określony m.in. sposób ustalania bezpiecznej odległości zakładów przemysłowych od siedzib ludzkich. Określone mają też być rodzaje poważnych awarii przemysłowych, których potencjalne skutki należy uwzględnić przy ustalaniu takiej odległości.

Dzięki temu zapewniony będzie wysoki poziom ochrony ludzi i środowiska w pobliżu zakładów o dużym oraz zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - oceniło CIR.

W projektowanej noweli założono też, iż Państwowa Straż Pożarna oraz Inspekcja Ochrony Środowiska, będą mogły wspólnie prowadzić kontrolę w zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Jak podkreślono, będzie to m.in. większa precyzja i synergia działań administracyjno-prawnych oraz ujednolicone podejście w sprawach oceny ryzyka zagrożeń istniejących w różnych obszarach. Wspólne kontrole powodują ponadto zmniejszenie obciążeń dla przemysłu.

d1et0qi

Strażacy będą mieli też możliwość nakładania mandatów na zakłady, które nie przestrzegają przepisów dot. przeciwdziałania poważnym awariom.

Oprócz zmian w Prawie ochrony środowiska nowelizowane mają być też ustawy: o Inspekcji Ochrony Środowiska; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o Państwowej Straży Pożarnej.

d1et0qi

Podziel się opinią

Share
d1et0qi
d1et0qi