Trwa ładowanie...

UKE skontroluje Polską Grupę Pocztową

#
dochodzi stanowisko PGP
#

UKE skontroluje Polską Grupę PocztowąŹródło: PAP
drshfr4
drshfr4

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował w środę, że przeprowadzi kontrolę w Polskiej Grupie Pocztowej (PGP). Mają one dotyczyć świadczenia usług pocztowych oraz zapewnienia warunków niezbędnych dla wykonywania działalności pocztowej.

Jak wskazano w komunikacie UKE, do PGP zostało już skierowane zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. "Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie mógł rozpocząć czynności kontrolne w PGP nie wcześniej niż po 7 dniach od doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli" - zaznaczono.

UKE poinformowało, że zgodnie z ustawą Prawo pocztowe działalność pocztową może wykonywać ten przedsiębiorca, który: "zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej; zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego; posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług pocztowych; nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy to osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną; zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagraża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu".

"Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące realizowania przekazów pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług" - napisano w komunikacie.

drshfr4

Dodano, że do zachowania tajemnicy pocztowej zobowiązany jest zarówno operator pocztowy, jak i osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej. "Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest w szczególności: ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową; otwieranie zamkniętych przesyłek pocztowych lub zapoznawanie się z ich treścią; umożliwianie osobom nieuprawnionym podejmowania działań mających na celu wykonywanie ww. czynności" - wskazało UKE.

Urząd podkreślił, że obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie. "Operator pocztowy jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej wszystkich urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych" - czytamy w komunikacie.

Wskazano też, że w przypadku naruszenia przepisów Prezes UKE wydaje decyzję określającą zakres naruszeń oraz termin usunięcia nieprawidłowości.

"Prawo pocztowe przewiduje także możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 2 proc. przychodów danego operatora pocztowego w sytuacji naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej, jak również gdy operator nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w terminie określonym w decyzji Prezesa UKE" - dodano.

drshfr4

Biuro prasowe PGP w przesłanym PAP oświadczeniu napisało, że "bardzo cieszymy się, że organ nadzorczy czyli UKE tak szybko podejmuje działania kontrolne i będzie miał możliwość potwierdzenia legalności oraz bezpieczeństwa prowadzonych przez nas działań w ramach realizacji kontraktu na rzecz sądów powszechnych i prokuratur".

Grupa dodała, że jest gotowa na przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w zakresie prowadzonej kontroli. "Ufamy, że rozwieje ona wszelkie wątpliwości oraz wyjaśni wiele nieprawdziwych informacji, które są rozpowszechniane w związku z realizacją tego kontraktu" - zaznaczono.

drshfr4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
drshfr4